Değerler Eğitimi

Vefa, fedakarlık, empati, kadirşinaslık gibi duyguların içselleştirilmesine uygun içeriklerle birlikte manevi değerlerin önemi vurgulanacaktır.